ประกาศ

เงื่อนไขในการเข้าร่วม

สินค้าหรือแบรนด์ที่ 1 ร้านค้าไทยได้จะต้องเป็นสินค้าไทยแท้และเป็นสินค้าคุณภาพ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข2 ข้อดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนรูปแบบการผลิตวิดีโออย่างมืออาชีพสำหรับโฆษณาสินค้าหรือวิดีโอแนะนำสินค้านั้น  (สามารถร่วมมือกันในการผลิต)

2. สำหรับที่สินค้าส่งออกจีนจะต้องได้รับใบรับรองการตรวจสอบจากบริษัท CCIC(THAI)  (สามารถร่วมมือกัน รวมถึงการร่วมมือดำเนินการลงทะเบียนใบรับรองขายสินค้าในประเทศจีน )

 

ทำไมถึงต้องมีโฆษณาหรือวิดีโอแนะนำสินค้า

1.ในปัจจุบันวิดีโอโปรโมทเป็นตัวช่วยในการโปรโมทธุรกิจ สร้างแบรนด์ ส่งเสริมการขาย ที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ 

2.วิดีโอโปรโมทสามารถปรับปรุงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจหรือแบรนด์นั้น  โดดเด่นมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการแข่งขันที่ดี

3. วิดีโปรโมทนี้สามารถนำไปเผยแพร่ใน Youku, Tudou, QIYI, LeTV, Sina, Sohu, Ifeng, QQ VDO, WeChat, LINE, YOUTUBE, FACEBOOK หรือเว็บไซต์วิดีโอทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดการส่งเสริมแบรนด์สูงสุด

 

ทำไมต้องมีใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ

1.สินค้าที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบย้อนกลับจาก CCIC (THAI) แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าของจริง กำขัดของปลอมให้หมดไป เพิ่มความสามารถในการแยกแยกสินค้าคุณภาพของผู้บริโภคบนเว็บไซต์ที่ 1 ร้านค้าไทย และสินค้าที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบย้อนกลับจาก CCICจะเป็นสินค้าคุณภาพแนะนำในหน้าแรกของที่ 1ร้านค้าไทยทำให้ผู้บริโภคเข้าใจที่มาและประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น

2. CCIC คือตัวแทนของจีนในการรับรองสินค้า สินค้าทุกชิ้นสามารถติดโลโก้และคิวอาร์โค้ดของ CCICเพื่อยืนยันว่าสินค้านี้ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับจาก CCICแล้ว ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นสินค้าของแท้ ถูกกฏหมาย มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในตลาดจีน เป็นจุดแข็งที่ดีที่สุดของตลาด 

3. ผ่านระบบการตรวจสอบย้อนกลับของ CCIC สินค้าสามารถผ่านด่านตรวจได้เร็วขึ้น เพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินทุนได้อย่างมาก